Fanen/siden som heter: Fiskevann har blitt oppdatert. Den har skiftet navn til fiskeplasser og fått noen fler vann, elver og plasser. Den er oppdatert med dobbelt så mange fiskeplasser og har også en liten oversikt over rimelige lakseelver i Hordaland.

Dette er en midlertidig oppdatering da det jobbes med en betydelig større oppdatering. Siden vil også skifte navn etterhvert til “fiske guiden”. Dette kommer når denne siden/tjenesten er klar.

Merk at jeg ikke tar ansvar for evt ulovlige vann, stengte vann, ferdsel på privat mark osv. Det er en hver fiskers ansvar å skjekke dette ut på forhånd og vise respekt for andres eiendom og regler i området. Husk fredningsperioder!

Se den oppdaterte listen her:

SKITT FISKE!!! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *