Tilbake

Vassdrag og fredningssoner.

Kartet blir jevnlig oppdatert.

Alle anadrome elver (Elv med laks og sjøørret) er fredet i Norge utenom en gitt periode. I den gitte perioden kan det fiskes mot betalt fiskeravgift og fiskekort.

Du finner informasjon om det fredete området ved å klikke på det.

Trykk på denne knappen for å åpne liste over plasser og steder i Norge.